跳到主要內容區

【論文】The Litsea genome and the evolution of the laurel family

最後更新日期 : 2023-05-04

蔡文杰教授

Yi-Cun Chen, Zhen Li, Yun-Xiao Zhao, Ming Gao, Jie-Yu Wang, Ke-Wei Liu, Xue Wang, Li-Wen Wu, Yu-Lian Jiao, Zi-Long Xu, Wen-Guang He, Qi-Yan Zhang, Chieh-Kai Liang, Yu-Yun Hsiao, Di-Yang Zhang, Si-Ren Lan, Laiqiang Huang, Wei Xu, Wen-Chieh Tsai, Zhong-Jian Liu, Yves Van de Peer, Yang-Dong Wang(2020).

The Litsea genome and the evolution of the laurel family

(Nature Communications volume 11, Article number: 1675 (2020))

[論文全文下載]

恭賀蔡文哲教授

瀏覽數: